adressen

2012-10-02 11:15:00
Stichting
Groenkracht
Wij hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het stimuleren van eetbaar groen in en rond Delft. Zo hebben we inmiddels een netwerk opgebouwd van vrijwillige bewoners, permaculturisten, basisscholen, kinderopvang, corporaties en gemeente.

Wij hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het stimuleren van eetbaar groen in en rond Delft. Zo hebben we inmiddels een netwerk opgebouwd van vrijwillige bewoners, permaculturisten, basisscholen, kinderopvang, corporaties, gemeente, ondernemers die ook meer eetbaar groen in de stad willen. Zo hebben we de buurtmoestuin Wippolder opgezet en begeleiden we ook andere permacultuurtuinen in de omgeving, bijvoorbeeld Hoeve Levenslust in Schipluiden. Wij hebben ervaren dat voor verschillende mensen gezamenlijk tuinieren wenselijk is.

Door openheid in de moestuin te bieden, kun je ervoor zorgen dat diverse doelgroepen betrokken zijn bij het tuinieren. Tuinieren kent verschillende kanten: gezelligheid, leren van elkaar, zowel over tuinieren als hoe je de oogst kunt verwerken in gerechten, invloed hebben op je eigen leefomgeving, leren over groenten/kruiden/bloemen. Door flexibiliteit in de moestuin en de organisatie daaromheen te bieden, kan goed worden ingesprongen op veranderende behoeftes in de loop van de tijd en op veranderende invloeden van buitenaf. Verder streven wij naar continuïteit in onze werkwijze door bijvoorbeeld zoveel mogelijk door initiatiefnemers van een moestuin zoveel mogelijk zelf te laten doen en de resultaten van projecten weer in te zetten voor vervolgprojecten.  

Stichting Groenkracht is een initiatief van Esmeralda van Tuinen en Eric Pol.  

 

Eric Pol:

"Stichting Groenkracht is geboren uit de diepgewortelde wens om mijn eigen leefomgeving voor te bereiden op de grote uitdagingen van deze tijd; energie, klimaat, water, voedsel en economie. Ik ben er van overtuigd dat hiervoor integrale oplossingen nodig zijn en dat permacultuur hiervoor een geschikt raamwerk levert. Ook het sociale aspect van hoe we samen leven en werken is hierin van groot belang.  

Vanuit Transition Town Delft-Pijnacker hou ik me al enige tijd bezig met bovenstaande zaken. In mijn dagelijks werk als project- en teamleider begeleid ik groepen op een ontdekkingstocht naar ...

Wat doet Groenkracht?

Stichting Groenkracht verbindt mensen, organisaties en plaatsen in Delft en omgeving in veerkrachtige en eetbare initiatieven, stevig verankerd in de sociale structuur.
www.groenkracht.nl
813
27
Professor Bosschastraat
2628 HL
Delft
06-41281174
1
Bureau
images/deelnemers/813/contact.jpg
/images/deelnemers/813/contact.jpg
5